Göyçay rayonu haqqında məlumat


 Azərbaycan Respublikasının Şirvan düzünün  şimal  hissəsində, Böyük  Qafqaz  dağlarının ətəklərində yerləşir.Şimaldan  cənuba  25 km, şərqdən qərbə 40 km uzanır. Sahəsi 736  km2, əhalisi  118 271  nəfərdir. Rayon  mərkəzi  Göyçay şəhəri  Bakı-Qazax maqistral yolunun 216 km-də ,Ucar dəmiryolu stansiyasından 18 km  məsafədə yerləşir. Şimal-şərqdən İsmayıllı, cənub-şərqdən Kürdəmir, cənubdan  Ucar, qərbdən  Ağdaş  rayonu  ilə həmsərhəddir.
 Göyçay  “sözü  türk  mənşəli  olub, sahilində  yerləşən  Göyçay  çayının  adından  götürülmüşdür. Çayın suyu  həddindən  artıq   şəffaf   göy (mavi) rəngə  çaldığına  görə  belə  adlanmışdır.  1902-ci illər zəlzələsindən  sonra  Şamaxı  əhalisi  Göyçaya  köçmüş  və  əhalinin  sayı  artmışdır. 1867-ci  ildə  Göyçay  qəzası   yaranmışdır. 8  avqust  1930-cu  ildə Göyçay  rayonu  təşkil  olunmuşdur. 1918-ci  il iyun ayında Göyçay  yaxınlığında  baş  vermiş döyüşdə erməni-bolşevik  qüvvələri  azərbaycan və  türk ordusu  tərəfindən  məğlub edilmişdir.
 Qarabağ uğrunda döyüşlərdə göyçaylılar 212 nəfər şəhid  vermişdir.  Rayonun ilkin arxeoloji tapıntıları IV –VII  əsrlərə  aid tunc, qızıl  və gümüşdən hazırlanmış  bəzək  əşyalarından  və  VIII əsrə aid gümüş  pullardan ibarətdir. Həmin  mədəniyyət  qalıqları 1973-cü ildə II Ərəbcəbirli kəndində qəbiristanlıqdan  toplanmışdır.
 İkinci tapıntı  1976-cı  ildə  Aşağı   Qaraməryəm    kəndi    yaxınlığında   su   anbarı  tikintisi zamanı qeydə alınmışdır. Burada  küp,küp  qırıqları, kasa  qırıntıları, insan   fiqurları   b.e.ə. II-I  və  b.e. I əsrdə  bu   ərazidə   yaşamış  əkinçi  tayfaların  ideoloji    təsəvvürləri   ilə  əlaqələndirilir. Köçəri    tərəkəmə     tayfaları   yerli    əhali  ilə   qaynayıb-qarışmşdır. Ərəb   işğalları   zamanı  Göyçay  ərazisi   işğal  məntəqəsinə    çevrilmiş  və  buraya   ərəb  tayfaları   köçürülmüşdür. Şamaxıdan   köçən  Ərəbcəbirli   kəndinin   əhalisi  indiki  I və  II  Ərəbcəbirli  kəndlərinin  ərazisində  məskunlaşmışdır. VII  əsr   ərəb səyyahı  Göyçay   çayı  sahilində   yerləşən  Təhlə   yaşayış   məntəqəsində  olmuş   və   Göyçay   əhalisinin   ona   təmənnasız   olaraq  ərik   və   tut   qurusunu   sövqat  verməsini yazmışdır. Digər səyyah Üveys  əl-Qərari Qarabağlar  kəndi  ərazisində olmuş və Surxay qalasının adını Surxay  xanın adı  ilə  bağlamışdır.Ərəb dilindən   tərcümədə  “surx”, “surxab”, “surxub”, “qala  divarı”  deməkdir.
 Göyçay  ərazisində  55  kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Kəndlərin  adları yalnız  XIX əsr  Azərbaycan  tarixi  ilə bağlı  ədəbiyyatda  çəkilir. Bığır, Qarabaqqal, Ərəbcəbirli   kəndləri  XVIII  əsrə  aid  karvan   yolunun   dayanacağı  kimi  qeyd  edilir.
 1025-ci  ildən xıv  əsrədək   Göyçay  Qəbələ  mahalına  tabe  edilmişdir. Xanlıqlar  dövründə  Göyçay  artıq  Şirvanın  inzibati   ərazisinə  çevrilmişdir.
 1910-cu  il  statististikasına  görə  sahəsi  4.988 km2, əhalisi 142,9000 nəfər idi. Əhali əsasən pambıqçılıq, baramaçılıq, maldarlıqla məşğul olmuşdur. Xalçaçılıq, ağac emalı, misgərlik inkişaf etmişdir. İdarəedici  şəxs  kimi  rus  pristavı əhaliyə  planlı  surətdə mülki  binalar tikməyi , çinarlar   əkməyi  tapşırmışdır.Bu qayda ilə  ilkin şəhərsalma 1886-1896-cı illər arasında   olmuşdur.İlkin   yaşayış  XIX  əsrin  birinci  rübünün ortalarına  təsadüf  edir.
 XX-ci əsrin  70-ci  illərində   iqtidar və muxalifət  partiyalarının şöbələri  Göyçayda da yaranmışdır. Şəhərin indiki ərazisi ayrı-ayrı məhəlllələr üzrə adlanmışdır (Əlbətlilər, Qurdlar, Türkmənlər, Dördyol, Salyanstroy, Ucar  yolu, Karvansara  yanı, Ləzgilər   məhəlləsi və  s.). Eləcə də əvvəlki  illərdə   tikilmiş  Yuxarı Məscid  (1902), Yeraltı hamam (1903), Qaraman, Alpoud, Mirzəhüseynli  kənd  məscidləri, Göyçayda Şirvan  İstehsal Birliyi, Məişət  Xidməti  İstehsal  Birliyi, Konserv zavodu, Tikiş  Fabriki, Toxuculuq   kombinatı, Konyak  zavodu, Süd  zavodu, Kərpic   zavodu, Pambıq  Əyrici   Fabrikası, saxsı qablar məmulatı kombinatı, 10  orta  və  1 əsas  məktəb, 12 uşaq bağçası vardı. Müəssisələrin əksəriyyəti öz fəaliyyətini mövcud ictimai-siyasi proseslərlə, müharibə ilə  əlaqədər olaraq dayandırmışdır. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən “Göyçay  Süd”  Açıq  Tipli  Səhmdar Cəmiyyəti  öz  məhsullarını  Rusiya, Ukrayna, Estoniya, Moldova və İsrailə  ixrac edir.
 Rayon  ərazisində  ilkin bazar Potu   kəndində olmuşdur. Buraya Zərdab, Qəbələ, Ucar, Ağdaş, İsmayıllı rayonlarından   tacirlər gələrdilər. Ayrıca mal  bazarı  var  idi. Qəbələdən  alma, Zərdabdan  balıq, Tiflisdən qənd və  çay, Bakıdan isə neft  gətirilirdi. Kollektivləşmə dövründə  bəzən 1 kənddə 2-3 kolxoz təşkil olunurdu. 1981-ci il  məlumatına   əsasən  rayonda  19   kolxoz  və  3  sovxoz  var idi. Rayon üzrə yararlı    torpaq  sahəsi  44,2 000  hektar  idi.
 İlk  orta  məktəb 1867-ci  ildə indiki 1 nömrəli məktəb açılmışdır. 1885-ci ildə Məlikkənd, daha sonra Alpoud kənd orta məktəbləri   açılmışdır. Rayonun ilk qəzeti 1930-cu ildə “Pambıqçı” adı ilə nəşr edilmişdir.  Sonralar  “Qalibiyyət  bayrağı”, “Yeni həyat”, Göyçay” adlı qəzetlər çıxarılmışdır.
 Qulu  Məmmədov, Nəriman Zeynalov, Oqtay Cəfərov, Rafiq İslamov, Aydın Kərimov, Tofiq Həsənov  kimi  jurnalistlər  respublika mətbuatında Göyçayı təmsil  etmişlər.
 Qəzetdə  əməkdaşlıq   etmiş  Məzahir Əhmədoğlu, Əlişah Nağıyev “Qızıl  qələm”, respublika televiziyasında çalışan  Lətifə  Tağıyeva  isə  H.Z.Tağıyev    adına  mükafata  layiq  görülmüş, “Tərəqqi medalı” ilə təsdiq olunmuş, əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür.
 Ziyalı  yaşlı  nəslin   nümayəndələrindəndən Abdul  Həmid  Qazıyev,Hacı   Rəhim  Əfəndi, Şərif  Əfəndi, Məhəmməd  Yəhyazadə, Kərim Kərimov, Qafur Qasımov, Davud   Əfəndi, Hüseyn Xəlilov,Tahir Fərzəliyev, Kamal Həsənov, Sədiyar   Zeynalov, Əfrasiyab   Maqsudov, Həsən Yəhyazadə, Soltanmurad Məmmədzadə, Məhəmməd Cəfərli, Muxtar Osmanov, Feyzi Rəhmanov, Həşim  Həşimzadə, Əhməd  Əfəndiyev   tanınmış şəxslərdən olmuşlar.
 Rayonda 1930-cu  ildən  sonra güclü  idmançılar   nəsli  yetişmişdir: Eldar Pəhləvan, Çingiz   Pəhləvan, Əlibaba Pəhləvan, Rafiq Pəhləvan, şahmatçı Fənarə Babayeva, Məhəmməd Zülfüqarlı kimi idmançılar rayonun fəxri nümayəndələrindəndir.
 Müasir Göyçay  gündən-günə  çiçəklənir.Ərazisində yeni  yaşayış, orta məktəb   binaları, Heydər Əliyev adına mərkəz, R.Rza adına muzey, Tarix diyarşunaslıq muzeyi, Olimpiya idman kompleksi, Mədəniyyət evi, Mərkəzi  kitabxana, Musiqi  məktəbi, Uşaq  Yaradıcılıq birliyi, Məşğulluq  idarəsi, Göyçay Dövlət İdarəetmə  və  Texnologiya Kolleci, Peşə  liseyi  fəaliyyət  göstərir.
Əhalisi
Rayonun ərazisi 0,74 min kv.km. 01 yanvar 2017-ci il tarixə rayonda mövcud əhalinin sayı 118271 nəfər olmuşdur. Əhalinin sıxlığı hər kv km. 159 nəfərdir. Rayonda 1 şəhər, 55 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Əhalinin  31,2 faizi  şəhərdə, 68,8 faizi 25 kənd inzibati ərazi dairəsinin 55 kəndlərində  yaşayır.

Coğrafi mövqeyi

         Ərazisi: 735 kv.km
         Əhalisi:  118271 nəfər  (01.01.2017-ci il) 
         İnzibati mərkəzi: Göyçay şəhəri
         Göyçay Azərbaycan Respublikasının tərkibində inzibati rayondur. Rayon respublikamızın  mərkəzində  Şirvan düzünün  şimal hissəsində, Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Rayonun coğrafi  koordinantları  Bakı şəhəri  ilə təxminən  eynidir.  Belə ki, rayon ərazisi 40*20 ilə 40*50 şimal enlikləri və 47*40 ilə 48*10 şərq uzunluqları  arasında yerləşir.
         Rayon ərazisi  şimaldan cənuba təxminən 25  km, şərqdən qərbə  isə 40 km məsafədə uzanır. Rayonun mərkəzi Göyçay şəhəri  Bakı-Qazax  magistral yolunun 216 kilometrliyində, Ucar dəmiryol stansiyasından  18 km məsafədədir.
         Göyçay rayonu Kür-Araz ovalığında, Aran İqtisadi rayonu tərkibində olmaqla respublikamızın ayrı-ayrı  fiziki coğrafi  və iqtisadi rayonları  ilə həmsərhəddir. Rayon ərazisi şimalda Qəbələ, şimal-şərqdə İsmayıllı, cənub-şərqdə  Kürdəmir, cənubda Ucar və qərbdə Ağdaş rayonları ilə sərhədlənir.
         “Göyçay” əsl  türk sözü  olub, sahilində yerləşdiyi Göyçay çayının adından götürülmüşdür. Çayın suyu həddindən artıq  şəffaf olduğuna  və göy (mavi) rənginə çaldığına görə belə adlandırılmışdır.
         Bəzi tarixi mənbələrə görə rayonun, əsasən XV əsrdə Türkiyədən köçmüş  Qaraman rəhbərliyinin əhalisi hesabına formalaşmışdır.  XIX əsrin 50-ci illərində (1859-cu il) Şamaxıda baş verən zəlzələdən zərər çəkən əhalinin bir hissəsi  Göyçayın ərazisinə köçmüş  və bununla da yaşayış məntəqəsi genişlənməyə başlamışdır. Bir az bundan əvvəl Potu ərazisində baş verən  subasmalar nəticəsində ticarət şəbəkələri indiki şəhər ərazisinə köçürülmüşdür.
         Çar höküməti Qafqazda apardığı inzibati islahatlar çərçivəsində  1867-ci ilin dekabr ayında Bakı quberniyasının tərkibində Göyçay qəzası  yaradıldı. Qəza mərkəzi  olan yaşayış  məntəqəsi ilə 1916-cı ildən şəhər adlandırılmışdır. Azərbaycan SSRİ tərkibinə daxil olduğundan sonra         1929-cu ildə qəzalar ləğv  edildi. Göyçay qəzası tərkibində  indiki 7 inzibati rayonlar: Kürdəmir, Ağsu, İsmayıllı, Ucar, Zərdab, Adaş və Göyçay olmuşdur.  Azərbaycanın rayonlaşdırılması  ilə əlaqədar 1930-cu il avqust  ayının 8-də Göyçay rayonu təşkil edilmişdir. Məhz Göyçay şəhərinin inkişafı da təxminən XX əsrin 30-cu illərindən başlamışdır.
         Qeyd edilməlidir ki, Göyçay toponiminə Türkiyədə də rast gəlinir. Çox maraqlıdır, həm də  təəccüblüdür.  Adında, tarixində, indisində qədimliyi və müasirliyi yaşadan  Göyçay rayonu, Göyçay şəhəri, təbiətin  gözəllikləri ilə də diqqət çəkən  bu bənzərsiz yurd yeri heç vaxt turizm  marşurutlarına birbaşa aid olunmayıb. Doğrudur, burada qədim tarixi abidələr, ardıcıllıqla nümunə göstərilən  təbiət heyranlıqları çox deyil. Ancaq belə götürəndə turizm  üçün bir çox şəraitin mövcudluğunu da göstərməliyik.
         Göyçayın 1700 ildən çox yaxşı  vardır. Əfsuslar ki, qədim  Göyçaydan əsər əlamət qalmayıb. Islamdan əvvəlki əsas şəhər qəbirstanlığı da 35-40 il əvvəl  tamam  dağılıb, məhv  edilib.  Azərbaycanda  islam dininin qəbul edilib  yayılmasından  sonra  Göyçay  ərazisində binə olunasn Ərəb, Ərəbşahverdi, Mirzəhüseynli, Şəhadət, Qarabağlar, Hüngütlü, Şıxlı və s.  “cavan”kəndlərin ən azı 1200 ildən çox yaşı var.
         Rayon ərazisində mövcud iri yaşayış məntəqələrindən Bığır,  Ləkçıplaq, Qaraməryam, Qarabaqqal, Çaxırlı, Potu, İnçə, Şəhadət, Kürdşaban, Mallı-Şıxlı və s.
        Relyefi, Geoloji quruluşu
         Göyçay rayonunun ərazisi iki geoloji rayona-dağlıq və düzənliyə  ayrılır. Dağlıq zonaya Bozdağ Qaraməryam tirəsini ( Qaraməryam uvalları),  düzənliklərə isə rayonun qalan ərazisini aid etmək olar. Rayon əarzisi əsasən  Şirvan düzünün  şimal kənarını  əhatə edir.  Rayon əarzisinin şimal hissəsini  hündürlüyü  650 m olan Bozdağ tutur. Ümumiyyətlə rayonun  relyefi müasir  eranın (kaynozoy) III və IV geoloji dövrlərinə aiddir. (Dağlıq sahə III dövrün, düzənlik sahə IV dövrün məhsulu). Rayon ərazisinin  20 % dağlıq, qalanı  düzənlikdir. Ərazinin bəzi sahələri müasir çöküntülərlə örütülmüşdür.  
         Ümumiyyətlə bütün rayon əarzisinin səthi gil,  gillicəli torpaqlar, bəzi  sahələrdə qum kimi çöküntülər 10-15 sm qalınlığında qat yaradır.
         Rayon ərazisinin cənub-qərb hissəsi (Alpoud kəndi yaxınlığı) okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Rayonun şimal-qərb hissəsindən başlayandan Xosrov dağı, Mirzəhüseynli dağı, Arvan dağı, Bozdağ, şəhərin şərq tərəfində Çayarxı dağı, Şıx dağı,  Çıraq dağı, Törə dağı, Qaraməryam dağı, Yekəxana dağı, Şahsoltanlı və Cərmədil dağları, cənub yamacda isə Heydaralı  və Gözəlçə dağları yerləşir. Bu dağlar təpəlikdən ibarət olmaqla  Qaraməryam  uvalları adlanır.  Şiddətli yağışlar zamanı bu dağlar arasında  dərələr əmələ gəlmişdir ki, bunlardan Arvand, Şıx, Çıraq, Bərk, Qaraməryam dairələri  və s. göstərmək olar.
         Ümumiyyətlə Göyçay ərazisində Pliosen və Antropogen süxurlar geniş yayılmışdır.
Ərazidə ən hündür sahə Arvan dağı adlanan sahədir. Buda geomorfologiyasına  görə alçaq, intensiv  parçalanmış qır işıqlı  dağlardır. Ərazi tektonik cəhətdən son erogen mərtəbəsinin üst yarımmərtəbəyə  aid edilir. Qaraməryam uvalları zonası  tektonik pozulma, qırılma zonasını  əhatə edir. Ərazi zəlzələyə  məruz qalan zonadır. Zəlzələnin episentri rayon mərkəzindən qərb hissədə +10-15 km, Bığır kəndi zonasında  I episentr, Qaraməryam zonasında +10-15 km təyin edilmə dəqiqliyi ilə seçilir.  Rayonun dağlıq ərazilərində meşə örtüyü  çox zəifdir.
Faydal qazıntıları
Göyçay rayonu ərazisində faydalı qazıntılar çox azdır.  Buda ərazinin son geoloji erada sudan azad olması ilə əlaqələndirilir. Digər  tərəfdəndə  rayonun ərazisindəki   faydalı qazıntılar  hərtərəfli öyrənilməmişdir.  Belə ki, hələ XX əsrin 60-ci illərində rayon ərazisində  neft axtarışları Bığır ərazisində aparaılsa da  son vaxtlara kimi nəticəsi məlum deyil. Amma  müəyyən fikirlər söylənilir ki, Qəbələ-Göyçay xətti üzrə neft yataqları mövcuddur.
Rayon ərazisində əsas faydalı qazıntılar arasında  əhalinin tikintidə  istifadə edtiyi  qum, çay daşı, çınqıl, gil, əhəng daşı kimi inşaat materialları seçilir. Həmin ehtiyatlardan tikinti materialları istehsal edən müəssisələr istifadə edirdi. Belə ki, saxsı qabıar, kərpic hazırlanmasında yol çəklişində  dəmir beton işlərində istifadə olunur. Əsas yataqlar: Göyçay çayı dərəsi, Cəyirli kəndi ərazisi, Qarabaqqal kəndinin dağlıq sahələrinin gil yataqları.
Rayonun düzənlik zonasında yeraltı sular mövcuddur.  Bu sulardan artezian suları kimi Qaraman, Cəyirli, Ləkçıplaq və s. kəndlərdə istifadə edilir.  Göyçay-Ucar yolu kənarında, Bərgüşad yolu ətrafı kənd ərazilərində tərkibində kükürd birləşmələri olan su hövzələri vardır.
Iqlimi
Rayonun coğrafi şəraiti, ərazinin bir hissəsinin yarımsəhrada, bir hissəsinin dağ ətəyində yerləşməsi  iqlimdə təsirini göstərmişdir. Buda özünə məxsus xüsusiyyətlər yaradır.
Rayonun ərazisində hakim iqlim tipi yayı quraq keçən, mülayim  isti yarımsəhra və quru  subtropik iqlimdir. Bu iqlim tipi özünün zəif nəmliyi mülayim qışı və isti-quru yayı ilə səciyyələnir.
Göyçay rayonu ərazisində iqlim tipini iki yerə bölmək olar; Birinciyə Göyçay şəhərindən cənubda qalan  əraziləri, ikinciyə Böyük Qafqazın  dağ  ətəyində yerləşən kəndlərin  iqlimi daxildir.
Mülayim və rütubətli hava nəticəsində Göyçay rayonunun qışı bir qədər  soyuq, yayı isə isti rayonun şərq hissəsində eləcə də şimalda dağ ətəklərində yaxşı taxıl bitkiləri yetişdirilir.
         Rayonun  qalan ərazilərində  qışda soyuq, yayda isti olur. Nəticədə quraqlığa görə ərazidə süni suvarmaya ehtiyac olur. Respublikamızın  ərazisində daxil olan Dəniz Arktika hava kütlələri bizim əraziyədə təsir etdiyi  dövrlərdə temperatur xeyli aşağı enir, güclü küləklər əsir, bol yağışlar yağır.  Nəticədə subtropik bitkilər, əkin sahələri  şaxta nəticəsində tələf olur.   1971-ci ilin yanvarın 14-dən başlayan güclü qar yağması, onun uzun vaxt ərzində donaraq yerdə qalması nəticəsində Bığır kəndi, Qarabaqqal, Qaraman və s. ərazilərdə tempratur -15* yə qədər endi. Ərazidə nar ağacları kütləvi surətdə qurudu.
         Rayon ərazisində ümumi radiasiyanın illik miqdarı 125-130 kal/kv smdir. Radiasiya  balansının illik miqdarı isə 45-46 kkal/kv.sm-dir.  Havanın orta illik temperaturu 14,2*-dir. İlin soyuq dövründə (yanvar) +1,9*c, iyulda (isti yayda), + 26,4*c olur. Yay aylarında bəzən havanın mütləq maksimum temperaturu 41*-dək yüksəlir. Havanın orta illik mütləq minimum  temperaturu -8* olub, il ərzində -7* ilə 16* arasında dəyişir. Rayon ərazisində müxtəlif illərdə minimum temperatur -16*c, -18*c olub. Torpaq səthinin orta illik temperaturu 17*c, yanvarın orta aylıq  temperaturu 2*, iyul  temperaturu isə 33* olur.
         5*c-dən yuxarı olan temperaturların illik miqdarı 4400-5000*,  10*c-dən  yuxarı temperaturların illik miqdarı isə  4529* təşkil edir.
         Birinci payız şaxtasının orta tarixi noyabr ayının axırıncı ongünlüyünə,  axırıncı yaz şaxtasının  orta tarixi  mart ayının ikinci  ongünlüyünün  axırına düşür.
         Havanın  orta  illik  nisbi rütubəti 71%, yanvar ayında 82%, iyulda 56% təşkil edir.
         Yağıntının illik  miqdarı 400-500 mm arasında olur. Ərazidə   yağıntı  əsas  yaz və payız fəsillərində düşür. Səth örtüyündən 900-1000 mm mümkün buxarlanma gedir.
Yağıntının  miqdarına görə rayonun iqlimi Kür-Araz ovalığının iqliminə oxşadır.  Dağ ətəyi və yamaclarda yağıntı  bir qədər  çox olur. Ona görə də burada   dəmyə əkinşiliyi inkişaf edir.
Rayon ərazisində  küləyin  orta  illik surəti 2,0/san-dir. Ərazidə əsasən  şimal və qərb küləkləri əsir. Güclü küləkli günlərin sayı (15m/san -dən çox ) 5-dir. Ağ yelli günlərin miqdarı 20-dir.  Qarlı  örtülü  günlərin sayı 13-dür. Dolu düşən günlərin sayı 0.4-dür.
İl ərzində rayon ərazisində küləyin istiqaməti tez-tez dəyişir. İsti aylarda şərq və cənub-şərq, soyuq aylarda qərb və şimal-qərb küləkləri əsir. Qərb küləyi əsasən yağıntı gətirir.
Ən çox külək Həftaran dərəsindən, Göyçay çayının başlandığı yerdən, demək olar ki, ilin bütün fəsillərində şimaldan-cənub istiqamətinə əsir. Bu külək qışda soyuqluq, yayda sərinlik gətirir.
Dağlıq və dağətəklərində əsasən küləklər dağ-dərə küləkləri adlanır ki, buna səbəb düzən və dağlıq ərazilərin qeyri bərabər qızmasıdır.
Yazın gəlişi ilə fevralın ikinci yarısından etibarən, rayon ərazisində demək olar ki, hər gün küləklər əsir. Bu küləklər şimaldan əsməklə, yerli əhali arasında Novruz küləyi adlanır.
Ümumiyyətlə, Şirvan düzünün küləkləri Ə.A.Mədədzadənin məlumatlarında musson xarakterli külək kimi göstərilir. Küləklər kənd təsərrüfatına və ümumilikdə bitkilər üçün çox zərərlidir.
Məlumdur ki, iqlim şəraiti bu və ya digər ərazidə landşaftın formalaşmasına təsir edən mühüm amillərdən biridir.
Hidroqrafiya( Daxili sular)
Ümumilikdə Azərbaycan Respublikasının düzənlik ərazisində heç bir çay sistemi formalaşmır. O cümlədən Göyçay rayonu ərazisində mövcud çay şəbəkəsi Kür-Araz ovalığından kənarda Böyük Qafqaz dağlarından başlayan çaylardır. Rayonun daxili suları Şirvan hidroloji rayonu tərkibinə daxildir. Çaylar qar, yağış və qrunt suları ilə qidalanır. Səth sularının mexaniki və kimyəvi xassəsi lillənmə 100-500 q/kub m. , kimyəvi sinfi C/ca (kalsium- korbanatlı sular), minerallaşma 300-500 mq/l təşkil edir.
         Rayon ərazisində mühüm çay Göyçay çayıdır. Çay Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacı çaylarına aid olmaqla bərabər Kür hövzəsinə aiddir. Şirvan düzünün tranzit xarakterli çayıdır.
         Göyçay çayı Qəbələ, İsmayıllı, Ucar və Göyçay rayonları ərazisindən axır. Başlanğıcını Böyük Qafqazın Cənub ətəyindən, hündürlüyü 2435m olan Kəf dağının qərb hissəsində, Salavat aşırımının 2,5 km qərbində olmaqla Baba dağının 1980m yüksəkliyindən götürür. Çay 9m mütləq hündürlükdə Qarasuya tökülürdü. Sonralar meliorativ tədbirlərlə  əlaqədar olaraq birbaşa Kür çayına birləşdirilmişdir.
Göyçay çayının ümumi uzunluğu 115km olub, su toplayıcı sahəsi 1770 kv.km-dir. Çayda su axının orta sürəti 12,5 m/san, ən yuxarı sürəti 70m/san-dir.
         Göyçay çayına bir sıra çaylar tökülür. Ən əsasları Buqur, Keyniyaçay, Peşnoçay, Zaratçay, Qalacıq(uzunluğu 18km), Əyriçay(sol qolu, uzunluğu 36km), Vəndamçay(uzunluğu 36km), Qaraçay, Eliqyançay, Buynuzçay və s. İsmayıllı və Qəbələ rayonlarının sərhəddində Buynuz körpüsü yanında Göyçay çayı Həftaran dərəsinə tökülür. Sumaqlı kəndinin cənubunda çay iki paralel qola ayrılır. Yenidən Göyçay ərazisinə yaxınlaşanda ayrı-ayrı qollara və arxlara bölünür.
         Çayda qidalanması 12% qar, 28% yağış, 60% yeraltı suların hesabınadır. Çayın orta illik su sərfi 12kub m/san təşkil edir ki, bunun 30-35% yaz, 20-25% yay, 18-22% payız, 15-17% isə qış fəsillərində olur.
         Böyük Qafqazın cənub yamacından axan çaylar arasında Göyçay çayı asılı gətirmələr həcminə görə yalnız Türyançaydan geri qalır. Çayın asılı gətirmələr sərfi 35kq/san və yaxud bir ildə orta hesabla Şirvan düzünə bir milyon ton lil gətirir. Orta lillənməsi isə 2700q/kubm-dir. Asılı gətirmələrin 45-65% aprel və mayda, 15-30% isə sentyabr və oktyabr aylarına təsadüf edir. Çay suyunun tərkibi hidrokarbonatlı-kalsiumlu olmaqla 250-500mq/l minerallaşmaya malikdir.
         Göyçay çayı rayonun həyatında aparıcı rol oynayır. Belə ki, rayon əhalisi bütün sahələrdə(məişət, kənd təsərrüfatı və s.) bu sudan faydalanır. Eləcədə Göyçay və Ucar rayonlarının 35 min ha torpaq sahəsi bu su ilə canlanır.
Çayda su azalanda Qəbələ rayonu ərazisində tikilmiş Nöhurqışlaq su anbarı çayı su ilə təmin edir.
         Rayon ərazisində ikinci uzun çay Arvan çayıdır. Başlanğıcını şəhərdən 12km aralıdan başlayan Arvan çayı (Arvan dağından) yazda tez-tez daşqınlar yaradırdı. Bunun qarşısını almaq üçün 1972-1980-cı illərdə onun üzərində bənd quruldu və suyu Göyçay çayına axıdıldı. Çay ilin isti dövrlərində quruyur.
         Rayon ərazisində mövcud çaylardan biri Göyçay çayının qolu olan Şilyan çayıdır.
         Rayonun qərbindən başlayaraq şərq istiqamətində axan Yuxarı Şirvan kanalı keçir. Başlanğıcını Mingəçevir su anbarından götürən kanalın uzunluğu 123 km-dir. Rayon ərazisində suvarma suyuna böyük ehtiyacı nəzərə alaraq Göyçay çayından Bığır, İnçə (Xan arxı), Qantarma (Qarabaqqal), Çayarxı, Potu, Mirzəhüseynli və s. arxlar çəkilmişdir.
         Hal-hazırda rayon ərazisində təbii göllər yoxdur. Yalnız Alpoud kəndi yaxınlığında çox kiçik gölməçələr qalmışdır. Amma süni yollarla bir neçə göllər vardır. 1949-50-ci illərdə rayonun şimali-şərq hissəsində  yerləşən əraziləri su ilə təmin etmək məqsədi üçün əhalinin köməkliyi sayəsində Aşıq Bayramlı süni gölü yaradılmışdır. Oradan gələn su ilə 1200ha ərazi suvarılır. İkinci belə göl Yekəxana su anbarıdır.
         Rayon ərazisində Çərəkə və Şəkili kəndlərində kiçik göllər yaradılıb. Çərəkə gölü çox vaxt Xurma göl adlanır.
         Düzənlik ərazilərdə qrunt suları mövcuddur. Göyçayda qrunt konusunda 1,5-2 metrdir. Rayondan Ucara gedən yolun ətrafında bir neçə bulaqlar vardır.
         Keçmişdə rayon ərazisində çoxlu sayda bataqlıq ərazilər olub. Hazırda onların əksəri qurudularaq yararlı hala salınmışdır.
Torpaq örtüyü
         Şirvan torpaqlarının müxtəlifliyi Göyçay rayonunda da özünü göstərir. Düzənliyin dağətəyi sahəsində açıq-şabalıdı və boz-qonur(Qaraməryam, qarayazı, Bığır və s.), çayın gətirmə konuslarında açıq-çəmən, boz-qonur torpaqlardır. Ərazinin bir hissəsində boz-çəməndən ibarət gilli torpaqlar vardır. İqlimi daha quru və isti olan, eləcədə yeraltı suların səthə yaxın olması nəticəsində bir sıra cəmən və torpaqlar şoranlaşmışdır. Səbəblərdən biri odur ki, rayonun cənub hissəsi qədimdə Xəzər dənizinin körfəzi olmuşdur. Torpağın alt qatlarında olan küllü miqdarda duz yeraltı sular vasitəsilə üst qatlara çıxır, sonra su buxarlanır, duz isə ağ təbəqə kimi torpağın üzərində qalır. Torpağın şoranlaşmış üst qatı açıq rəngdə, fiziki tərkibi nisbətən boş, quruluşu isə layabənzər olur.
         Rayonun torpaq örtüyünün bir hissəsi boz rəngə çalır. Bu cür ərazilərdə yağış yağan zaman güclü nəmişlik olur və burada tünd çəmən, lil-bataqlıq örtüyü əmələ gəlir.
         Rayon ərazisindəki subasar yerlərdə çoxlu sayda çalalara təsadüf edilir. Ucar vəKürdəmir rayonlarının sərhədlərinə yaxın yerlərdə yerləşən bu çalalar şoran olur. Əsasən belə torpaqlar rayonun cənubundadır.
Bitki örtüyü
         Relyefin, iqlim şəraitinin, torpaq örtüyünün rəngarəngliyi rayon ərazisində çoxlu sayda müxtəlif bitkilərin yetişməsinə şərait yaratmışdır. Şirvan düzündə olduğu kimi rayon ərazisində də çala ərazilərdə nəmlənmə şəraiti, Qrunt suları ilə əlaqədar olduğu üçün tala-çəmən bitkiləri inkişaf etmişdir.
         Dağətəyi maili prolüvial-delüvial düzənlikdə ağot, şiyav, yovşan, taxılkimilər və müxtəlif otlar, cır nar, qaratikan, böyürtkan, iydə və s. bitki qrupları inkişaf etmişdir.
         Göyçay çayı gətirmə konusarası çökəkliklərdə qrunt sularının səthə yaxın olmasının təsiri ilə bataqlıq və şoran bitkiləri, söyüd, yovşan, yarğan və qobularda yulğun, böyürtkan və rütubətsevən otlar yayılıb.
         Rayonun şoran torpaqlarında əsasən yarımsəhra bitkilərinə rast gəlinir. Dağlıqların yüksək hissələrində bitki bitmir. Rayon ərazisinin torpaqları o qədərdə məhsuldar olmasada, nisbətən məhsul yetişdirməyə yaxşıdır. Belə ərazilərdə bir çox subtropik və texniki bitkilər əkilir.
         Yaz və payızda yağışlardan sonra müvəqqəti canlanma nəticəsində Bığır, Qarayazı, Qarabaqqal, Qaraməryam ərazilərinin dağ döşlərində müxtəlif bitkilər inkişaf edir, paxlalı və yem bitkiləri yetişdirilir.
         Ümumiyyətlə rayonun cənubunda pambıq, çəltik, üzüm bağları üstünlük təşkil edir.
         Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə təbii yolla bitən yemişan, əzgil, sumaq, cır nar, zoğal, kəklikotu üstündür. Yuxarı Şirvan kanalının aşağı tərəflərində birillik şorangələr, qışotu, yağlı və sodalı şorəngə, duzlaq coğan qamantus, yovşan, cənub söyüdü, ağyarpaqlı qovaq, qarağac, yulğun, iydə və s. bitir.
         Rayon ərazisində vaxtilə təbii meşələr olmuşdur. Hazırda xeyli azalıb. 1949-50-ci illərdə Göyçay-Ucar arası yolun kənarında meşə zolağı vardı. Burada alma, armud, alça, gavalı, iydə, nar, qoz, palıd, qovaq, ağcaqayın, vələs və s. vardı.
         Göyçay rayonu respublikamızda özünün narı, alçası, gilası, ənciri, innabı, heyvası, xurması ilə fərqlənir.
Amma Göyçayı bütün respublikamızda təbii gözəlliyi ilə tanıdan onun xan çinarlarıdır.
Heyvanlar aləmi
         Rayon ərazisində heyvanlar aləmi bir o qədər də zəngin deyildir. Ərazidə relyefin cənubdan şimala doğru-yarımsəhradan alçaq dağlığa dəyişməsi heyvanat aləminin formalaşmasınada təsir etmişdir. Dağətəyi sahələrdə meşə dələsi, qaban, yenot(xəz dərisinə görə XX əsrin 70-ci illərində Cənubi Amerikadan gətirilib dağlıq əraziyə buraxılıb, hazırda artıb və təsərrüfata ziyan vurmaqdadır), çaqqal, kaftar, qırqovul, qaraqarın, bağrıqara, canavar yayılmışdır.
         Dağətəyi yarımsəhralarda və düzənliklərdə qırmızıquyruq qumsiçanı, kaftar, kəklik, bəzgəg, çobanalladan, qaz, qamış pişiyi, qırqovul, turac, dovdağ, ördək, leylək və vağlar vardır.
         Rayon ərazisi üçün tipik heyvanlardan canavar, tülkü, dovşan, gəlincik, sərçə, qarğa, sağsağan, dağ göyərçini, sürünənlərdən adi gürzə, qılquyruq gürzə, koramal, su ilanı, qızıl və şahmar ilan, kərtənkələ, quru və su tısbağaları yaşayır.
         Su hövzələrində az da olsa balıqlar, çoxlu həşəratlar, çəyirtkələr vardır.
         Rayonumuzun İsmayıllı yasaqlığı ilə qonşu ərazilərində olan flora və fauna qorunur.

İqtisadiyyat

2016-cı  ildə Göyçay rayonunun iqtisadi və sosial inkişafının
makroiqtisadi  göstəriciləri

 2016-cı ildə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslər tərəfindən  248331,0 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir.
 Məhsul buraxılışının 32077,6 min manatı və ya 12,9 faizi sənayedə, 88641,4 min manatı və ya  35,7  faizi kənd təsərrüfatında, 27019,9 min manatı və ya 10,9  faizi tikintidə, 4719,9  min manatı və ya 1,9 faizi nəqliyyatda, 805,2 min manatı  və ya 0,3  faizi rabitədə, 95067,0 min manatı  və ya 38,3  faizi ticarət və xidmət sahələrində  olmuşdur.
 Sənaye . Rayonun  sənayesi əsasən qida məhsullarının, qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı, elektrik enerjisi, qaz və suyun paylanması və bölüşdürülməsi   sahələri ilə təmsil olunmuşdur.
   2016-cı ildə  rayonun sənaye müəssisələri , habelə fiziki şəxslər tərəfindən faktiki qiymətlərlə 32077,6 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş, 2015-ci illə müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 26,9  faiz artmışdır.
 Sənaye  məhsulunun 17,0 faizi dövlət bölməsində, 83,0 faizi qeyri-dövlət bölməsində  istehsal olunmuşdur.
 Kənd təsərrüfatı. Rayonun iqtisadiyyatında taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik əsas yer tutur. Bununla yanaşı təsərrüfatlarda kartof, bostan, üzüm  məhsulları da  becərilir.  Heyvandarlıqda   isə  iribuynuzlu  maldarlıq  və  qoyunçuluq  aparıcı  rol  oynayır.
 2016-cı ildə kənd təsərrüfatının  ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 88641,4  min manat  təşkil  etmişdir  ki, onun da  43553,2  min manatı  heyvandarlıq, 45088,2 min manatı isə bitkiçilik məhsullarının payına düşür.

 2016-cı ildə rayonun təsərrüfatlarında 37067 ton taxıl, 548 ton dən üçün qarğıdalı, 1871 ton kartof, 19018 ton tərəvəz, 619 ton bostan məhsulları, 61779 ton meyvə və giləmeyvə, 502  ton üzüm istehsal olunmuşdur.
 2016-cı ildə rayonun təsərrüfatlarında 42,34 hektar yeni meyvə bağları salınmışdır.
 Rayonda 2016-cı ildə  151  ton pambıq tədarük edilmişdir.
 2017-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə rayon üzrə 38047  baş  iribuynuzlu mal-qara, o cümlədən 19566 baş inək və camış, 57019 baş qoyun və keçi mövcud olmuşdur. Qaramal naxırının 51,4 faizini inək və camışlar təşkil edir.
           Kənd əməkçiləri 2017-ci ilin  məhsulu üçün  15767 hektar sahədə şum qaldırmış, 14617 hektar sahədə  dən üçün taxıl səpmişlər. Dən üçün səpilmiş  14617 hektar taxıl sahəsinin  7543  hektarını buğda, 7074  hektarını arpa  təşkil edir.
 T i k i n t i. 2016-cı ildə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən  rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün əsas  kapitala  bütün maliyyə mənbələrindən  27796,5 min manat investisiya yönəldilmişdir.  
 2016-cı ildə  tikinti təşkilatları tərəfindən 5878,2 min manatlıq tikinti işləri yerinə yetirilmişdir. 2015-ci  illə müqayisədə tikinti işləri  42,4 faiz  çox  olmuşdur.
          İstehlak bazarı. 2016-cı ildə əhaliyə ticarət və xidmət şəbəkələrindən 301800,0 min manatlıq istehlak malları satılmış, 55627,7 min manatlıq pullu xidmət göstərilmişdir. 2015-ci illə müqayisədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 1,4 faiz, pullu xidmətin həcmi 2,6 faiz artmışdır.
          Nəqliyyat. 2016-cı ildə nəqliyyat müəssisələri və avtomobil nəqliyyatı sahəsində  fəaliyyət göstərən  fiziki şəxslər tərəfindən 893,0 min ton yük, 13697,0 min
 nəfər sərnişin daşınmışdır. 2015-ci  illə müqayisədə  25,0 min ton  və ya 2,9 faiz yük, 514,0  min nəfər və ya 3,9  faiz sərnişin çoxdur.
          Rabitə. 2016-cı  ildə rabitə müəssisələri əhaliyə , müəssisə və təşkilatlara 805,2  min manatlıq rabitə xidməti göstərmişdir. Bu da 2015-ci ilə nisbətən 33,9 min manat və ya  4,4  faiz  çoxdur.
 Əhali. İlin əvvəlindən rayon əhalisinin sayı 1202 nəfər və ya 1,0  faiz artaraq 2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 118271 nəfərə çatmışdır. Əhalinin bir  kvadrat kilometrinə düşən sayı 159 nəfərdir.
          Əhalinin  31,2 faizi  şəhərdə, 68,8 faizi 25 kənd inzibati ərazi dairəsinin 55 kəndlərində  yaşayır.
          2016-cı ildə rayonda 1989 nəfər doğulmuş körpə qeydə alınmış və bu göstərici əhalinin  hər 1000 nəfərinə 16,8 təşkil etmişdir.
 2016-cı ildə rayonda 811 nəfər ölüm halı qeydə alınmışdır və  2015-ci  ilin müvafiq dövrü ilə  müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə  ölüm səviyyəsi  6,6 -dan 6,9- a  qədər artmışdır.
          2016-cı ildə rayonda 816  nikah və 145  boşanma  halları  qeydə alınmış, əhalinin  hər 1000 nəfərinə  nikahların sayı  6,9 ,  boşanmaların sayı isə  1,2  təşkil etmişdir.                        
           Əmək bazarı və yeni iş yerləri.  2016-cı ildə  rayonun iqtisadiyyatında məşğul əhalinin sayı  55,9 min nəfər olmaqla rayon  əhalisinin  47,5  faizini  təşkil edir.
         Məşğul əhalinin 12084 nəfəri və ya 21,6 faizi muzdla işləyənlərdir. Muzdla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 241,4 manat olmaqla 2015-ci illə müqayisədə 6,7 manat və ya 2,7  faiz azalmışdır.
         2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə rayon Məşğulluq mərkəzində   işsiz statusu verilmiş şəxslərin  sayı 560, işsizlik müavinəti alanların sayı  154  nəfər təşkil etmişdir.
 2016-cı  ildə rayonda  1221 yeni iş yeri açılmışdır. Həmin iş yerlərindən 127-i yeni yaradılmış, 236-ı mövcud  müəssisə və təşkilatlarda, 858-i  isə fiziki şəxslər olmuşdur.

 Regionların   Sosial – İqtisadi  İnkişafı  Dövlət Proqramı
                                                                 (2014-2018-ci illər)
Rayon ərazisindən keçən ölkə əhəmiyyətli Bakı-Şamaxı-Yevlax rayonlararası avtomobil yolunun tikintisi , Göyçay-Ucar avtomobil yolunun əsaslı təmir işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilib. İsmayıllı-Müsüslü avtomobil yolunun Qaraməryəm kəndinə qədər olan hissəsinin tikintisi başa çatdırılıb.
 Rayonun Bığır kəndi ərazisində Yuxarı Şirvan kanalının üzərində inşa edilən 3 mVt gücündə “Göyçay-1” su elektrik stansiyası istifadəyə verilib.
 Rayonun kollektor-drenaj şəbəkələrinin 41,2 km-lik hissəsində 101,8 min kub metr həcmində lil və çöküntülərdən təmizləmə işləri aparılmışdır. Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün 306 km uzunluğunda suvarma arxlarında  765 min kub metr lil və çökuntülərdən təmizlənmə işləri aparılmış,  arxların  suötürmə qabiliyyəti artırılmışdır. Qarayazı beton kanalının 920 metrlik hissəsi investisiya vəsaiti hesabına əsaslı təmir edilmişdir. Kənd yaşayış məntəqələrini suvarma suyu ilə təmin edən səviyyəqaldıran qurğu kompleksində təmir işləri aparılmış, kompleksdən çıxan sağ və sol sahil suvarma kanalları 2970 p/m məsafədə betonla üzlənmiş, arxların mühafizəsi üçün 170 p/m uzunluğunda daş betondan istinad divarı çəkilmiş, 690 metr məsafədə torpaq bənd vurulmuşdur.
 2014-2015-ci illərdə Göyçay şəhərinin Göyçay çayının sel sularından mühafizəsi üçün 295 p/m, Cəyirli kanalının mühafizəsi üçün 155 p/m  uzunluğunda daş-beton mühafizə bəndləri çəkilmişdir.
 2016-cı ildə Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi üçün yeni inşa edilən inzibati bina istifadəyə verilib. “Aqrolizinq”ASC-nin rayon filialının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə 43 ədəd, o cümlədən, yanvar-dekabr aylarında 7 ədəd  müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikası və aqreqatları  alınıb.
 Rayonun yeraltı içməli su mənbəyi olmayan  15 yaşayış məntəqəsində modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdırılıb. 12 kənddə qurğuların quraşdırılması üçün   torpaq sahələri seçilib və sənədlər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim edilib.
 2016-cı ildə  rayonun 14 kənd yaşayış məntəqəsinə təbii qaz verilişi bərpa edilmiş, rayon üzrə təbii qazla təmin olunan yaşayış məntəqələrinin sayı 44-ə çatdırılmışdır. Hazırda daha 9 kəndin qazlaşdırılması üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanır. 
 Rayonun Cəyirli-Qızılağac-Yenikənd kəndlərarası avtomobil yolu istifadəyə verilmiş, Mallı-Şıxlı – Ərəbşahverdi, Müskürlü – Qəbələ Müskürlü, Qarabaqqal – Hacalıkənd kəndlərarası avtomobil yolları yenidən qurulmuşdur.
 Əhalinin yüksək keyfiyyətli internet və multimedia xidmətlərindən istifadəsini təmin etmək məqsədilə  mərkəzi elektron  ATS-də 1472 portluq, kənd elektron ATS-də 684 portluq “DSLAM” avadanlığı, Qarabaqqal kəndində 64 nömrəlik kiçik ATS quraşdırılmışdır. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində, Natəvan, M.Hüseynzadə, Əli Kərim və Nizami küçələrində hava rabitə xətləri yeraltı kabel kanalizasiya quyularına köçürülmüşdür. Füzuli, N.Nərimanov, Z.Bünyadov, R.Rza küçələrində hava rabitə xətlərinin kabel kanalizasiya quyularına köçürülməsi üçün yeraltı kommunikasiyanın tikintisi başa çatdırılmışdır. Qızılağac və Yekəxana kəndlərində xətt təsərrüfatı genişləndirilmişdir.
 Göyçay  şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işləri əsasən başa çatdırılmış, yeni inşa edilmiş sistemdən şəhərin bütün ərazisinə  içməli su verilişinə başlanılmışdır. Şəhadət kəndinin ərazisindən ayrılmış 4,5 hektar torpaq sahəsində çirkab sularını təmizləyən qurğu kompleksinin tikintisi davam etdirilir.
 YAP rayon təşkilatının binası, Gənclər Mərkəzi, Bayraq Meydanı və muzeyi istifadəyə verilmiş, Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısındakı ərazi abadlaşdırılmış, Ulu öndərin ağ mərmərdən yeni abidəsi ucaldılmış, mərkəzin ərazisində yeni işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, Ana və Uşaq kafesi, Fəvvarə kompleksləri inşa edilmişdir. Rayonun Heydər Əliyev prospektində Natəvan, Ə.Kərim, M.Hüseynzadə, Nizami, M.Ə.Rəsulzadə küçələrində yol kənarı divarlar müasir memarlıq baxımından üzlənmiş, səkilər təzələnmiş, yeni işıqlandırma sistemi qurulmuş, fərdi yaşayış evlərinin  dam örtükləri təzələnmiş, yeni çəmənliklər salınmış, ağac və bəzək kolları əkilmişdir. Stomatoloji poliklinikanın qarşısında Fəvvarə kompleksi istifadəyə verilmişdir. Şəhərin N.Nərimanov, Atatürk, Füzuli, Qantəmir, R.İsayev, Bakı, Zərdabi, Z.Nəcəfov, 28 May, N.Rəfibəyli, Sabir, Ə.Cavad, S.Xəlilov, Xətai , Həbibi küçələrinə, çoxmənzilli binaların həyətlərinə yeni asfalt örtüyü salınmışdır.
 Ölkə Prezidentinin 08 oktyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına şəhərin mənzil fonduna daxil olan 21, büdcə vəsaiti hesabına 7 çoxmənzilli binada əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır. Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında, “Yuxarı Məscid”də əsaslı təmir işləri aparılmış, şəhərin giriş qapıları yenidən qurulmuş, Qaraməryəm kəndində Bayraq meydanı inşa edilmiş və ərazidəki yol dairəsi abadlaşdırılmışdır. Aşağı Qaraməryəm kəndində sel sularının uçurduğu körpü yenidən tikilmişdir.
 Göyçay Uşaq Musiqi məktəbi istifadəyə verilmiş,  Rayon  Mədəniyyət evində əsaslı təmir işləri  aparılmışdır.
 Əsaslı yenidən qurulmuş və avadanlıqlarla təchiz olunmuş Mərkəzi Rayon Xəstəxanası istifadəyə verilmiş,  Qızılağac və Alpout  kəndlərində həkim məntəqəsi inşa edilmişdir.
 Şəhərin mərkəzində əsaslı yenidən qurulmuş Şahmat məktəbi istifadəyə verilmişdir. Şəhər Stadionunda əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır.
 Rayonun  Müskürlü kəndində 180 şagird yerlik ümumi orta, Qəbələ Müskürlü kəndində  80 şagird yerlik ibtidai məktəbləri tikilib istifadəyə verilib. Mallı-Şıxlı kənd tam orta məktəbində, Cəyirli kəndində 40 yerlik uşaq bağçasında əsaslı təmir işləri aparılıb, Hacağabəyli kəndində ibtidai siniflər üçün 24 yerlik modul tipli məktəbin  tikintisinə başlanılıb.
2015- ci ildə Göyçay rayonunun  iqtisadi və sosial inkişafının  makroiqtisadi 
Göstəriciləri
Azərbaycanda regional inkişaf üzrə dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi ölkənin bütün bölgələri ilə yanaşı Göyçay rayonunun inkişafında da vacib rol oynamışdır. Buna sübut olaraq 2015-ci ildə rayonun iqtisadi və sosial-mədəni həyatında nəzərəçarpacaq müvəffəqiyyətlər əldə edilmiş, yeni təsərrüfat və sosial-mədəni obyektlər istifadəyə verilmiş, yeni iş yerləri açılmışdır.
 2015-ci ildə Göyçay rayonunda  iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə istehsal olunmuş məhsul  və xidmətlərin ümumi həcmi 2014-cü ilin müvafiq  dövrünə nisbətən 3,2 faiz və ya  8162,7 min manat   azalaraq  248595,3  min manat   olmuşdur.
 Məhsul buraxılışının 25276,6 min manatı və ya 10,2 faizi sənayedə, 98203,2 min manatı və ya 39,5  faizi kənd təsərrüfatında, 31986,3 min manatı və ya 12,9  faizi tikintidə, 4565,3  min manatı və ya 1,8 faizi nəqliyyatda, 771,3 min manatı  və ya 0,3  faizi rabitədə, 87792,6 min manatı  və ya 35,3  faizi ticarət və xidmət sahələrində  olmuşdur.
 Sənaye . Rayonun  sənayesi əsasən qida məhsullarının, qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı, elektrik enerjisi, qaz və suyun paylanması və bölüşdürülməsi   sahələri ilə təmsil olunmuşdur.
   2015-ci ildə  rayonun sənaye müəssisələri , habelə fiziki şəxslər tərəfindən faktiki qiymətlərlə 25276,6 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş, 2014-cü illə müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 21,1  faiz azalmışdır.
 Sənaye məhsulunun 0,2 faizi  mədənçıxarma bölməsində, 81,4 faizi  emal bölməsində, 15,3 faizi elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat bölməsində, 3,1 faizi su təchizatı, çirkli  suların  və  tullantıların  təmizlənməsi bölməsində istehsal olunmuşdur. 2014-cü illə müqayisədə məhsul istehsalı mədənçıxarma bölməsində 7,5 faiz , elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava  ilə  təchizat  bölməsində  0,1 faiz artmış, emal bölməsində 24,7 faiz,  su təchizatı, çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi bölməsində 1,5 faiz azalmışdır. 
 Sənaye  məhsulunun 18,4 faizi dövlət bölməsində, 81,6 faizi qeyri-dövlət bölməsində  istehsal olunmuşdur.
 Kənd təsərrüfatı. Rayonun iqtisadiyyatında taxılçılıq , meyvəçilik , tərəvəzçilik əsas yer tutur. Bununla yanaşı təsərrüfatlarda kartof, bostan, üzüm  məhsulları da  becərilir.  Heyvandarlıqda   isə  iribuynuzlu  maldarlıq  və  qoyunçuluq  aparıcı  rol  oynayır. Rayonun  istifadəsində  olan  kənd  təsərrüfatına  yararlı  torpaq  sahəsi  onun  ümumi  ərazisinin  72,7  faizini  təşkil  edir.  Torpaq  islahatı  nəticəsində  17,2  min  ailə  23,2  min  hektar  torpaq  payına  sahib  olmuşdur.  Orta  hesabla  hər  ailəyə  1,4  hektar  torpaq  sahəsi  verilmişdir.
2015-сi  ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı dəyər ifadəsində 929,1   min manat və ya 0,9  faiz artaraq  98203,2  min manat olmuşdur.
 2015-ci ildə rayonun təsərrüfatlarında 36408 ton taxıl, 457 ton dən üçün qarğıdalı, 1808 ton kartof, 19842 ton tərəvəz, 1137 ton bostan məhsulları, 75513 ton meyvə və giləmeyvə, 801 ton üzüm istehsal olunmuşdur.
 2014-cü illə müqayisədə  taxıl istehsalı 32,7 faiz, kartof istehsalı 6,9 faiz,  meyvə və giləmeyvə istehsalı 3,6 faiz , üzüm istehsalı 4,8 faiz  artmış, dən üçün qarğıdalı istehsalı 44,0 faiz , tərəvəz istehsalı 30,3 faiz, bostan məhsulları istehsalı 22,5 faiz azalmışdır.
 2015-ci ildə rayonun təsərrüfatlarında 324 hektar yeni meyvə bağları salınmışdır.
 Heyvandarlıq sahəsində mal-qaranın baş sayı və heyvandarlıq məhsulları istehsalı stabil olaraq inkişaf edir.
 2016-cı il yanvar ayının 1-nə iri buynuzlu mal-qaranın  sayı 48442 başa, o cümlədən inək və camışların  sayı 24436 başa, qoyun və keçilərin  sayı 67804 başa çatmışdır.
 01 yanvar 2015-ci  illə müqayisədə iri buynuzlu mal-qaranın  baş sayı 0,7 faiz, o cümlədən inək və camışların baş sayı 0,1 faiz, qoyun və keçilərin  baş sayı 0,9 faiz artmışdır.
 2014-cü ildə diri  çəkidə  9114 ton ət, 24935 ton  süd  , 12200 min ədəd yumurta , 89,0 ton  yun istehsal  olunmuşdur. 2014-cü illə müqayisədə diri çəkidə ət istehsalı 0,9 faiz, süd istehsalı 0,3 faiz, yumurta istehsalı 1,7 faiz, yun istehsalı 1,1 faiz artmışdır.
 Kənd əməkçiləri 2016-cı ilin  məhsulu üçün 14869 hektar sahədə şum qaldırmış, 13880 hektar sahədə  dən üçün taxıl səpmişlər. Dən üçün səpilmiş  13880 hektar taxıl sahəsinin 6872  hektarını buğda, 7008  hektarını arpa  təşkil edir.
 T i k i n t i. 2015-ci ildə müəssisə və təşkilatlar tərəfindən  rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün əsas  kapitala  bütün maliyyə mənbələrindən  33375,7 min manat və ya 2014-cü illə müqayisədə 28,9 faiz az investisiya yönəldilmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmiş vəsaitin həcmi ümumi sərmayənin  95,8   faizini təşkil edərək   31986,3  min manat olmuşdur. 
 2015-ci ildə  tikinti təşkilatları tərəfindən 4126,9 min manatlıq tikinti işləri yerinə yetirilmişdir. 2014-cü ilə nisbətən tikinti işləri  77,0 faiz az olmuşdur.
          İstehlak bazarı. 2015-ci ildə əhaliyə ticarət və xidmət şəbəkələrindən 257285,6 min manatlıq istehlak malları satılmış, 51226,7 min manatlıq pullu xidmət göstərilmişdir. 2014-cü illə müqayisədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 4,6 faiz, pullu xidmətin həcmi 2,6 faiz artmışdır.
          Nəqliyyat. 2015-ci ildə nəqliyyat müəssisələri və avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən 868,0 min ton yük, 13183,0 min
 nəfər sərnişin daşınmışdır. 2014-cü illə müqayisədə 52,0 min ton  və ya 6,4 faiz yük, 746,0  min nəfər və ya 6,0  faiz sərnişin çoxdur.
          Rabitə. 2015-ci ildə rabitə müəssisələri əhaliyə , müəssisə və təşkilatlara 771,3  min manatlıq rabitə xidməti göstərmişdir. Bu da 2014-cü ilə nisbətən 19,4 min manat və ya 2,6  faiz  çoxdur.
 Əhali.  Rayonun ümumi ərazisi 0,74 min kv.km olmaqla onun ərazisinin hər kvadrat kilometrinə düşən əhalinin sıxlığı 158 nəfərdir. 2016-cı  il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə rayonun əhalisinin sayı 116,8 min nəfər olmuş ,  2015-ci il yanvar ayının 1- i vəziyyəti  ilə  müqayisədə 1070 nəfər və yaxud  0,9  faiz artmışdır.
          Əhalinin  31,3 faizi  şəhərdə, 68,7 faizi 25 kənd inzibati ərazi dairəsinin 55 kəndlərində  yaşayır.
          2015-ci ildə rayonda 1809 nəfər   körpə doğulmuş , 766 nəfər ölən qeydə alınmışdır. 2014-cü illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə hesabı  ilə doğulanların sayı 18,3-dən  15,5-ə  qədər azalmış, ölənlərin sayı isə eyni olaraq qalmışdır (6,6).
          2015-ci ildə rayonda 743  nikah və 119 boşanma  qeydə alınmış,  2014-cü illə müqayisədə  əhalinin  hər 1000 nəfərinə hesabı ilə nikahların sayı  9,8-dən  6,4-ə qədər ,  boşanmaların sayı  1,3-dən 1,0-a qədər azalmışdır.                        
           Əmək bazarı və yeni iş yerləri.  2015-ci ildə  rayonun iqtisadiyyatında məşğul əhalinin sayı 64,9 min nəfər olmaqla rayon  əhalisinin 55,5  faizini  təşkil edir.
         Məşğul əhalinin 12329 nəfəri və ya 19,0 faizi muzdla işləyənlərdir. Muzdla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 250,9 manat olmaqla 2014-cü illə müqayisədə 8,5 manat və ya 3,3  faiz azalmışdır.
         2016-cı il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə rayon Məşğulluq mərkəzində   işsiz statusu verilmiş şəxslərin  sayı 443, işsizlik müavinəti alanların sayı  39  nəfər təşkil etmişdir.
 2015-ci  ildə rayonda  633 yeni iş yeri açılmışdır. Həmin iş yerlərindən 51-i yeni yaradılmış, 4-ü mövcud  müəssisə və təşkilatlarda, 578-i  isə fiziki şəxslər olmuşdur.

Təhsil

1.Məktəblərin sayı    -  56
o cümlədən :
Tam orta                - 39
       Ümumi orta           - 13
       Ibtidai                    -  4

2. Şagird sayı          - 15550 nəfər
o cümlədən :
I-IV siniflər           -  6670 nəfər
       V-IX siniflər          -  6968 nəfər
       IX-XI siniflər         -  1912 nəfər

 3. Müəllimlərin sayı    - 2037 nəfər

 4. Diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin sayı   - 2015 nəfər

5. 2016-2017-ci dərs ilində istifadəyə verilən məktəblər
-Ərəbşahverdi kənd ibtidai məktəb- “Modul “ tipli 5 sinif otaqlı
      - Yeniarx kənd tam orta məktəbin Hacağabəyli kənd sinif komplekti “Modul“  tipli 5 sinif otaqlı

 6. 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlıq qrupları
Məktəblərin  sayı  - 45
Qrupların sayı       - 72
Uşaqların sayı       - 1150 nəfər

7. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin sayı  -  5
o cümlədən:
 Uşaq Gənclər idman məktəbi
 Şahmat Uşaq Gənclər idman məktəbi
 Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi
 Uşaq  Yaradıcılıq Mərkəzi
 Ekoloji Tərbiyə Mərkəzi
8. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində qrupların sayı - 114

9. Dərnək üzvlərinin sayı -  1682 nəfər

Mədəniyyət

Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələr barədə
M Ə L U M A T
Göyçayda 11 mədəniyyət evi, o cümlədən 1 rayon mədəniyyət evi və 10 kənd mədəniyyət evi, 18 kənd klubu, 50 kitabxana, o cümlədən 1 rayon Mərkəzi kitabxanası 2 şəhər, 1 gənclər, 2 uşaq və 44 kənd kitabxana filialı,Heydər Əliyev Muzeyi, Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi,xalq şairi R.Rzanın ev muzeyi, Uşaq Musiqi məktəbi, bütün mədəni-maarif müəssisələrində texniki işçilər də daxil olmaqla 408 nəfər işçi çalışır.
 Mədəniyyət evlərində və klublarda texniki işçilər də daxil olmaqla 121 nəfər çalışır ki, bunlardan 8 nəfəri ali, 36 nəfəri orta ixtisas, 77 nəfər isə orta təhsilli kadrlardır.Qadınlar -89 nəfər.
 Rayon Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemində texniki işçilər də daxil olmaqla 163 nəfər çalışır ki, bunlardan 19 nəfəri aldi, 76 nəfəri orta ixtisas,68 nəfəri isə orta təhsilli kadrlardır. Qadınlar – 152 nəfər
 Heydər Əliyev Muzeyində texniki işçilər də daxil olmaqla 5 nəfər işçi çalışır, 3 nəfəri ali, 1 nəfəri orta ixtisas, 1 nəfəri isə orta təhsilli kadrlardır. Qadınlar 5 nəfər.
 Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində texniki işçilər də daxil olmaqla çalışan 12 nəfər işçidən 3 nəfəri ali, 3 nəfəri orta ixtisas, 6 nəfəri isə orta təhsilli kadrlardır. Qadınlar 10 nəfər.
 R.Rzanın ev muzeyində texniki işçilər də daxil olmaqla 8 nəfər çalışır ki, bunlardan 5 nəfəri ali, 3 nəfəri isə orta təhsilli kadrlardır. Qadınlar -4 nəfər
 Tarixi abidələrin mühafizəçisi ştatında 3 nəfər işçi çalışır ki, bunların hər 3-ü orta ixtisas təhsilli işçilərdir. Qadınlar 3 nəfər.
 Göyçay Uşaq Musiqi məktəbində 96 nəfər çalışır. Bunlardan 7 nəfəri ali,82 nəfəri orta ixtisas, 9 nəfəri isə orta təhsiloli kadrlardır. Qadınlar 76 nəfər.

Səhiyyə

Göyçay Mərkəzi rayon xəstəxanasının rayon üzrə
 Dislokassiyası

Rayon xəstəxanası - 170 çarpayı
 1.Terapiya şöbəsi - 40 çarpayı 
 2. Doğum şöbəsi - 40 çarpayı 
 3. Ginekologiya şöbəsi - 10 çarpayı 
 4. Yoluxucu xəstəliklər şöbəsi - 10 çarpayı 
 5. Travmatologiya şöbəsi - 20 çarpayı 
 6. Urologiya şöbəsi – 10 çarpayı
 7. Cərrahiyyə şöbəsi - 30 çarpayı 
 8. Cərrahiyyə əməliyyatı otağı 
 9. Anesteziologiya və Reanimasiya şöbəsi – 10 çarpayı 
 10.Qəbul şöbəsi
 11.Laboratoriya şöbəsi
 12.Şüa diaqnostika şöbəsi
 13.Fizioterapiya və tibbi bərpa şöbəsi 
 14.Nematoloji kabinet 
 15.Əczaxana 
 16.Ailə planlaşdırılması Mərkəzi 
 17.Dəri Zöhrəvi kabineti 
 18.QİÇS laboratoriyası
Uşaq xəstəxanası - 55 çarpayı 
 1. Cərrahiyyə şöbəsi - 10 çarpayı 
 2. Rediatriya şöbəsi - 30 çarpayı 
 3. Yoluxucu xəstəliklər şöbəsi - 10 çarpayı 
 4. Anesteziologiya və reanimasiya şöbəsi - 5 çarpayı 
 5. Laboratoriya 
 6. Şüa diaqnostika kabineti 
 7. Qəbul şöbəsi
Qaraməryəm kənd xəstəxanası - 25 çarpayı
Təcili və Təxirəsalınmaz tibbi yardımı stansiyası
Kənd həkim məntəqələri
 1. Bığır kənd həkim məntəqəsi 
 2. Ləkçıplaq kənd həkim məntəqəsi 
 3. Çərəkə kənd həkim məntəqəsi 
 4. Qızılağac kənd həkim məntəqəsi 
 5. Potu kənd həkim məntəqəsi 
 6. İnçə kənd həkim məntəqəsi 
 7. Məlikkənd kənd həkim məntəqəsi 
 8. Çaxırlı kənd həkim məntəqəsi 
 9. Mırtı kənd həkim məntəqəsi 
 10. Ərəbcəbirli kənd həkim məntəqəsi 
 11. Qarabaqqal kənd həkim məntəqəsi 
 12. Qarayazı kənd həkim məntəqəsi 
 13. Alpoud kənd həkim məntəqəsi 
 14. Yeni-arx kənd həkim məntəqəsi 
 15. Cəyirli kənd həkim məntəqəsi 
 16. Şəkər kənd həkim məntəqəsi
Tibb mənqtəqələri 
 1. Mallı-şıxlı kənd tibb məntəqəsi 
 2. Hüngütlü kənd tibb məntəqəsi
 3.Ulaşlı-şıxlı kənd tibb məntəqəsi
 4. Kürdşaban kənd tibb məntəqəsi
 5.Müskürlü kənd tibb məntəqəsi
 6.Çayarxı kənd tibb məntəqəsi 
 7.Şıxbəy kənd tibb məntəqəsi
 8.Hacalıkənd kənd tibb məntəqəsi
 9.Xəlitli kənd tibb məntəqəsi
 10.Kürdəmiş kənd tibb məntəqəsi 
 11. Bəydövül kənd tibb məntəqəsi
 12.Mirzəhüseynli kənd tibb məntəqəsi
 13. Yenikənd kənd tibb məntəqəsi
 14. Çərəcə kənd tibb məntəqəsi
 15.Ərəbşahverdi kənd tibb məntəqəsi
 16.Yekəxana kənd tibb məntəqəsi 
 17. Cırqurd kənd tibb məntəqəsi
 18.Veysəlli kənd tibb məntəqəsi 
 19.Şəkili kənd tibb məntəqəsi 
 20.Şahsoltanlı kənd tibb məntəqəsi 
 21.Hacağabəyli kənd tibb məntəqəsi
 22.Qəbələ Müskürlü kənd tibb məntəqəsi
 23.Mollahacılı kənd tibb məntəqəsi
 24.Türkmən kənd tibb məntəqəsi
 25. Alıkənd kənd tibb məntəqəsi
 26. Şəhadət kənd tibb məntəqəsi
 27. Yalman kənd tibb məntəqəsi
 28.Alxasafa kənd tibb məntəqəsi 
 29.Qaraxıdır kənd tibb məntəqəsi 
 30.Aşağı Qaraməryəm kənd tibb məntəqəsi
 31.Qaraman kənd tibb məntəqəsi 

Idman

İDMAN NƏALİYYƏTLƏRİ BARƏDƏ
 M Ə L U M A T

1. 13-14 yanvar 2010.   20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi üzrə rayonlar arası turnir. 3 nəfər I yer. 3 nəfər II yer 7 nəfər III yer. Kürdəmir.
2.02-12 yanvar 2010.  Şahmat üzrə Azərbaycan birinciliyinin seçmə yarışı.  1 nəfər III yer. Neftçala
3. 22-23 fevral 2010.    E. Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi . 6 nəfər I yer.  5 nəfər II yer. 4 nəfər  III yer. Göyçay.
4. 25 fevral 2010.   Xocalı facəsinin 18-ci il dönümünə həsr edilmiş  Kross yarışı. 1, 2, 3 yerlər Qaraxıdır məktəbi. Göyçay.
5. 03-07 mart 2010 05 mart Bədən tərbiyəsi və İdman gününə həsr edilmiş qızlar arası voleybol yarışı.  I yer 3 saylı məktəb, II yer 7 saylı məktəb, III yer 1 saylı məktəb. Göyçay
6. 22 mart  2010    Yunan- Roma və Sərbəst güləş üzrə yeniyetmələr arası Respublika birinciliyi.  II yer 1 nəfər, II yer 1 nəfər, III yer 1 nəfər, V yer 1 nəfər. Bakı.
7. 04 may  2010  YAP xətti ilə qızlar arası voleybol birinciliyi.  I yer 3 saylı məktəb, II yer 1 saylı məktəb, III yer 7 saylı məktəb. Göyçay.
8. 19 may  2010   Futbol üzrə rayon məktəblərinin birinciliyi. I yer 6 saylı məktəb, II yer 7 saylı məktəb, III yer 3 saylı məktəb. Göyçay.
9. 04-06 iyun 2010   Karate – DO üzrə açıq çempionat. I yer  1, II yer 1, III yer 1.
10. 29-30 iyun 2010  Kikçitsu üzrə Azərbaycan çempionatı. I yer 2. Sumqayit .
11. 12-22 iyul 2010   Şahmat üzrə yeniyetmələrin Respublika Olimpiadası. III yer 1 nəfər. Zaqatala.
12. 15 oktyabr 2010  Müstəqillik gününə həsr edilmiş Kross  yarışı.  I yer . Qaraxıdır. II yer Qaraxidir, III yer İnternat.
13. 28-29 noyabr 2010  Yeniyetmələr arasında Sərbəst güləş üzrə zona yarışı.  I yer 2 nəfər  İsmayıllı.
14. 29-30 noyabr 2010 Yeniyetmələr arasında  Yunan- Roma  güləşi  üzrə zona yarışı.  I yer 6 nəfər, II yer 4 nəfər, III yer 8 nəfər .  İsmayıllı.
15. 25-26 dekabr  2010   Milli qəhrəmanimiz Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr edilmiş Kikboksinq üzrə açıq Qarabağ birinciliyi. I yer 5 nəfər, II yer 1 nəfər . III yer 1 nəfər Bərdə.
16. 31 dekabr 2010 Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr edilmiş Şahmat üzrə ənənəvi Respublika turniri. II yer 1 nəfər. Mingəçevir.
17.  07-09 yanvar  2011  BUDO döyüş növləri üzrə usaqlar və yeniyetmələr arası Respublika birinciliyi.  I yer 7, II yer 4, III yer 3. Göyçay.
18. 12-13 yanvar 2011 1996-1997 cü il təvəllüdlü yeniyetmələrin YR üzrə Respublika birinciliyi. Iyer 1, II yer 2. Bakı.
19. 17-18 fevral  2011 .  E. Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi üzrə Respublika turniri  I yer 4 nəfər . II yer. 4 nəfər  III yer  3. Göyçay.
20. 19-20  fevral  2011 .  E. Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş  Sərbəst  güləş üzrə Respublika turniri  I yer 5 nəfər . II yer. 4 nəfər  III yer  4. Göyçay.
21. 04-06 mart 2011 Çoxmübarizəli İdman  Növləri  üzrə III Azərbaycan çempionatı. I yer 6, II yer 7, III yer 11 nəfər.
22. 05 mart 2011  Taekvando üzrə usaq və yeniyetmələr arası açıq birincilik. Iyer 2 nəfər   II yer 4,  III yer 8. Agcabədi.
23. 19-23 aprel 2011  Mini futbol üzrə birincilik. I yer 6 saylı məktəb,  II yer 2 saylı mək,  III yer 5 saylı məktəb . Göyçay
24. 04-09 may 2011   Voleybol üzrə  qızlar arası rayon birinciliyi.  I yer 7 saylı məktəb,  II yer 6 saylı mək. III yer 1 saylı mək.
25. 12-20 may 2011   Futbol üzrə  rayon məktəblərinin birinciliyi.. I yer 6 saylı məktəb,  II yer 5 saylı mək.  III yer 3 saylı məktəb . Göyçay.
26. 01 oktyabr 2011  R. Məmmədbəyovun xatirəsinə həsr edilmiş Sərbəst güləş üzrə yeniyetmələrin Respublika zona birinciliyi. I yer 5 nəfər, II yer 2 nəfər, III yer 3 nəfər.  Agdaş.
27. 02 oktyabr 2011  R. Məmmədbəyovun xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma  güləşi  üzrə   yeniyetmələrin Respublika zona birinciliyi. I yer 5 nəfər, II yer 2 nəfər, III yer 6  nəfər.  Agdaş.
28. 14 oktyabr 2011  Müstəqillik gününə həsr edilmiş  Kross yarışı. I yer Qaraxıdır, II yer Qaraxıdır, III yer 6 saylı məktəb. Göyçay
29.  1- 04 yanvar 2012  Voleybol üzrə rayon birinciliyi. I yer 6 saylı məktəb, II yer 7 saylı mək, III yer 4 saylı mək. Göyçay
 30. 24 fevral 2012. Xocalı faciəsi gününə həsr edilmis  Kross yarışı. I yer  Qaraxıdır, II yer Qaraxıdır, III yer 6 saylı məktəb. Göyçay
31. 02-06 mart 2012  Bədən tərbiyəsi və İdman gününə həsr edilmiş qızlar arası voleybol yarışı. Iyer 6 saylı mək. II yer 1 saylı mək. III yer 3 saylı mək. Göyçay
32. 09-11  mart 2012  Çoxmübarizəli  Döyüş  İdman Növü üzrə Respublika çempionatı. I yer 5 nəfər,  II yer 4 nəfər, III yer 3 nəfər. Göyçay.
33. 24-29 aprel 2012  Mini futbol üzrə rayon birinciliyi. I yer 6 saylı mək, II yer 5 saylı mək, III yer 3 saylı məktəb.
34. 22 aprel 2012  Taekvando üzrə uşaqlar və yeniyetmələr arası turnir. I yer 1 nəfər, II yer 1 nəfər, III yer 4 nəfər. Laçın.
35. 14-20 may 2012 Futbol üzrə rayon birinciliyi. I yer 6 saylı mək. II yer 7 say məktəb, III yer Qarabaqqal. Göyçay.
36.04-09 may 2012 Voleybol üzrə qızlar arası rayon birinciliyi. Iyer 6 saylı mək, II yer 4 saylı mək,  III yer 3 saylı mək. Göyçay
37.  29-30 sentyabr 2012  Sərbəst güləş üzrə kiçik yaşlı yeniyetmələrin açıq birinciliyi. I yer 5 , II yer 1, III yer 4 . Ucar.
38.  13 oktyabr 2012 Müstəqillik gününə həsr edilmiş güləş üzrə rayon birinciliyi. I yer 12, II yer 9, III yer 9. Göyçay.
39. 10 noyabr 2012   CÜDO üzrə rayonlar arası turnir. I yer 2, II yer 2, III yer 3. Mingəçevir.
40. 21 noyabr 2012  Futbol üzrə COCO- COLA yarışı. I yer 6 saylı mək, II yer 3 saylı mək, III yer yox. Göyçay.
41. 26-30 dekabr 2012 Voleybol üzrə oğlanlar arası rayon birinciliyi. I yer 6 saylı mək, II yer 5 saylı mək, III yer 1 və 7 saylı mək. Göyçay.
42 . 13 yanvar 2013  CÜDO üzrə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə açıq birincilik. I yer 3, II yer 2, III yer  1 nəfər . Bərdə.
43. 13 feval 2013  BUDO üzrə yeniyetmələr arası Azərbaycan birinciliyi.I yer 5, II yer 2, III yer 5 . Göyçay.
44. 14 fevral 2013  E. Kərimovun xatirəsinə Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələrin  Respublika turniri. I yer 2, II yer 3, III yer 2. Göyçay.
45. 22 fevral 2013. Xocalının 21 –ci il dönümünə Kross yarışı . I yer  Qaraxidır, II yer 1 saylı mək, III yer 1 saylı mək.Göyçay.
46. 01-05 mart 2013 Bədən tərbiyəsi və İdman gününə qızlar arası voleybol yarışı. I yer 6 saylı mək, II yer 4 saylı mək, III yer 1 və 5 saylı mək. Göyçay.
47. 14 mart 2013  Taekvando üzrə Hollandiya açıq birinciliyi. 1 nəfər Azərbaycan çempionu. Hollandiya.
48. 04-06 aprel 2013. Sərbəst güləş üzrə 2001-2002 –ci il təvəllüdlülər arasında zona yarışı.I yer 1, II  yer 1, III yer 2. Qəbələ.
49.  03-05 may 2013  Yunan- Roma güləşi üzrə Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq turnir. I yer 1, II yer 1.  Naxçıvan.
50. 05 may 2013 CÜDO üzrə Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr edilmiş açıq rayon birinciliyi.I yer 2 , III yer 3. Agcabədi.
51. 17 oktyabr 2013. Müstəqillik günə həsr edilmiş 3 km məsafəyə Kross yarışı. I yer Ləkçıplaq, II yer Mırtı, III yer 4 saylı mək. Göyçay.
52. 25 oktyabr 2013  Yunan- Roma güləşi üzrə kiçik yaşlıların rayon birinciliyi. I yer 14, II yer 11, III yer 9 . Göyçay
53. 26 oktyabr 2013  Sərbəst  güləş  üzrə kiçik yaşlıların rayon birinciliyi. I yer 13, II yer 8, III yer 14 . Göyçay
54.  09 -10 noyabr 2013. CÜDO  üzrə yeniyetmələr arası açıq rayon birinciliyi. I yer 2. Göyçay.
55. 06-10 noyabr 2013  BUDO üzrə yeniyetmələr arası Beynəlxalq turnir. I yer 5. Bakı.
56. 27-30 noyabr 2013  Taekvando üzrə yeniyetmələr arası Respublika birinciliyi. I yer 1, II yer 1, III yer 5.  Bakı.
57. 27 noyabr 2013 COCO- COLA məktəbli kuboku üzrə futbol yarışı. I yer Qızılağac, II yer Ləkçıplaq. Göyçay.
58. 25-30 dekabr 2013 Voleybol üzrə oğlanlar arası rayon birinciliyi. I yer 7 saylı mək, II yer 5 saylı mək,  III  yer 1 və 3 saylı mək. Göyçay.
 59. 17-19 yanvar 2014. BUDO Döyüş  Növləri üzrə uşaqlar və yeniyetmələr arası Azərbaycan birinciliyi. I yer 8,  III yer 1. Göyçay.
60. 02 fevral 2014  Yunan- Roma güləşi üzrə UGİM-nin rayonlar arası birinciliyi. I yer 5, II yer 5, III yer 4. Göyçay.
61. 05 fevral 2014.  Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələrin Respublika zona yarışı. I yer 7, II yer 4, III yer 4. Göyçay.
62. 15-16 fevral 2014 Taekvando üzrə gənclər arası Sumqayıt şəhər birinciliyi. I yer 1, II yer 1. Sumqayıt.
63. 25 fevral 2014  3 km məsafəyə Kross yarışı. I yer 1, II yer 1, III yer 1. Göyçay.
64. 03-07 mart 2014 Voleybol üzrə qızlardan ibarət birincilik. I yer 6 saylı mək. II yer 4 saylı mək. III yer 1 saylı mək. Göyçay.
65. 23-27 mart 2014  Sərbəst güləş üzrə yeniyetmələr arası zona birinciliyi. I yer 3, II yer 3, III yer 1. Göyçay.
66. 11-13 aprel 2014. Taekvando üzrə yeniyetmələr arası açıq birincilik. I yer 6, II yer 3, III yer 3. Göyçay.
67. 03-08 may 2014 Mini futbol üzrə rayon məktəblərinin birinciliyi. I yer 3 saylı mək.  II yer 6 saylı mək.  II yer Qizilağac və İnternat . Göyçay.
68. 09-10 may 2014  Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələrin Avropa birinciliyi. 1 nəfər Avropa çempionu. Bolqarıya.
69. 18 may 2014  CÜDO üzrə yeniyetmələr arası turnir. I yer 1, II yer 1, III yer 1. Göyçay.
70. 16-20 may 2014 Futbol üzrə rayon məktəblərinin zona birinciliyi. I yer Çərəkə 1 saylı mək, II yer Qarabağlar kənd mək. Göyçay Çərəkə.
71. 23-30 may 2014 Futbol üzrə Qızılağac zonası üzrə rayon məktəblərinin  birinciliyi.  I yer Qızılağac, II yer Çaxırlı. Göyçay.
72. 02-06 iyun 2014  Futbol üzrə Ləkçıplak  zonası üzrə rayon məktəblərinin  birinciliyi. I yer Ləkçıplaq 1,  II yer Ləkçıplaq 2. Göyçay.
73. 08 iyun 2014 Milli qəhrəman M. İbrahimovun xatirəsinə  CÜDO üzrə turnir. I yer 2, II yer 1, III yer 2. Bərdə.
74. 21-23 iyun 2014 Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında rayonlar arası turnir. I yer 1, II yer 1. Gəncə.
75. 20-26 avqust 2014. Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələrin Respublika Yay Olimpiadası. II yer 1. Nanjinq Çin.
76. 16 oktyabr 2014 Müstəqillik gününə 3 km məsəfəyə Kross yarışı. I yer 1, II yer 1, III yer 1. Göyçay.
77. 17-20 oktyabr 2014 Yunan- Roma güləşi üzrə İdman məktəblərinin Respublika zona yarışı. I yer 4, II yer 1, III yer  4. Gəncə.
78. 17-18 dekabr 2014  Futbol üzrə “ COCA - COLA  məktəbli kubokunun birinciliyi. I yer Ləkçıplaq, II yer İnternat. Göyçay.
79. 27  dekabr -03 yanvar  2014  Voleybol üzrə rayon məktəblərinin oğlanlardan ibarət birinciliyi. I yer 1, II yer 5, III yer İnternat. Göyçay.
80. 24 fevral 2015  Xocalı faciəsinin 23 –cü il dönümünə həsr edilmiş 3 km məsafəyə Kross. I yer 1, II yer 1, III yer 1. Göyçay.
81. 22 fevral 2015 Sərbəst güləş üzrə UGİM-nin qruplar arası birinciliyi. I yer 9 II yer , 8,  III yer 12. Göyçay
82. 25  fevral 2015  Yunan- Roma  güləşi  üzrə UGİM-nin qruplar arası birinciliyi. I yer 13,  II yer  10,  III yer  7. Göyçay
83. 02-05 mart 2015   Voleybol üzrə qızlar arası rayon məktəblərinin birinciliyi. I yer 5 saylı mək, II yer 4 saylı mək, III yer 1 saylı mək. Göyçay.
84. 25 fevral 2015 COCO- COLA Məktəbli Kuboku uğurunda futbol üzrə final. I yer Ləkçıplaq 2, II yer İnternat. Göyçay.
85. 23-25 mart 2015 Yunan- Roma güləşi üzrə E. Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş yeniyetmələrin rayonlar arası Respublika turniri. I yer 2, II yer 1, III yer 3. Göyçay.
86. 10-13 aprel 2015 Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələrin zona yarışı. I yer 1, II yer 1, III yer 6. Göyçay.
87. 01-05 may 2015  Mini futbol üzrə rayon məktəblərinin birinciliyi. I yer 3, II yer 7, III yer Çərəkə 2 saylı mək. Göyçay
88. 06-10 may 2015 Voleybol üzrə YAP xətti ilə qızlar arası rayon birinciliyi. I yer 1 saylı mək, II yer 6 saylı mək, III yer 7 saylı mək. Göyçay.
89. 30 aprel-02 may 2015 Taekvando üzrə yeniyetmələr arasında Respublika birinciliyi. I yer 4, II yer 4, III yer 1.  Sumqayıt.
90. 29 aprel 2015 Taekvando üzrə yeniyetmələr arasında  açıq Laçın  birinciliyi. I yer 7, II yer 1, III yer 6. Laçın
91. 27 may 2015  Taekvando üzrə yeniyetmələr arasında  açıq  Avstriya  birinciliyi. I yer 1, II yer 3, III yer 1. Avstriya.
92. 03-04 iyun 2015  Yeniyetmələrin Sərbəst güləş üzrə ölkə birinciliyinin final mərhələsi. I yer 1. Balakən.
93 . 21 iyun 2015 Sərbəst güləş üzrə açıq rayon birinciliyi. I yer 8, II yer 8, III yer 10. Göyçay.
94. 15 iyun 2015 Sərbəst güləş üzrə kiçik yaşlı yeniyetmələr arasında turnir. I yer 2, II yer 2, III yer 4. Göyçay.
95. 12-13 sentyabr 2015  Taekvando üzrə yeniyetmələr arasında   Koriya  Sefirliyinin Kubok yarışı. III yer 3. Qəbələ.
96. 30 oktyabr 01 noyabr 2015 Taekvando üzrə yeniyetmə qızlar arasında açıq birincilik. I yer 3, II yer 3, III yer 4. Gəncə.
97. 22 noyabr  2015 CÜDO üzrə yeniyetmələr arası zona birinciliyi. I yer 2, II yer 2, III yer 1. Mingəçevir.
98. 05-06 dekabr  2015  N. Ağayevin xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi üzrə Respublik  turniri. III yer 3.  Masallı.
99. 10 dekabr 2015  Voleybol üzrə oğlanlar arasında UGİM-nin Respublika birinciliyi. III yer Göyçay komandası. Yevlax.
100. 28 dekabr 2015  Həmrəylik gününə həsr edilmiş  qızlar arasında Voleybol yarışı. I yer 6 saylı mək, II yer 7 saylı mək, III yer 5 saylı   mək.
101. 30-31 yanvar 2016  Yeniyetmələr arasında Takvondo üzrə açıq birincilk. I yer 4, II yer 1, III yer 3. Gəncə.
102.  25-26 yanvar 2016 M. İsayevin xatirəsinə həsr edilmiş Respublika turniri. I yer 6, II yer 8, III yer 13. Ağdaş.
103. 05-07  yanvar 2016  Gənclər gününə həsr edilmiş Gəncə şəhər açıq birinciliyi. II yer 1. Gəncə.
104. 06 fevral 2016 Taekvando üzrə uşaqlar və yeniyetmələr arasında Göyçay açıq birinciliyi. I yer 12, II yer 10, III yer 7 . Göyçay
105. 13-14 fevral 2016  UGİM-nin 10-13 yaşlılar arasında Futbol birinciliyi. Ağsu.
106. 14 fevral 2016  UGİM-nin qruplar arası birinciliyi.  I yer 10, II yer 9, III yer 13. Göyçay.
107.  25 fevral 2016  Xocalı facəsinin  24 –cü il dönümünə həsr edilmiş 3 km məsafəyə Kross yarışı. I yer Mırtı, II yer Bığır, III yer Bığır. Göyçay.
108. 20 fevral 2016 Kiçik yaşlılar arasında UGİM-nin qruplar arası birinciliyi. I yer 10, II yer 8, III yer 16. Göyçay
109. 12 mart 2016  UGİM-nin qruplar arası birinciliyi. I yer 10, II yer 8, III yer 8. Göyçay.
110. 14-16 aprel 2016 Yunan- Roma güləşi üzrə E. Kərimovun xatrəsinə Respublika turniri. I yer 3, II yer 4, III yer 6. Göyçay
111. 08-11 aprel 2016   X Respublika oyunlarının seçim xarakterli zona yarışı keçirildi. I yer 4, II yer 2, III yer 1. Göyçay
112.  06-07 may 2016   Sərbəst güləş üzrə kiçik yaşlı yeniyetmələr arasında açıq rayon birinciliyi keçirildi. I yer 5, II yer 2, III yer 5 Qəbələ
113.  17-18 may 2016   Əməkdar məşqçi Qabil Cəfərovun xatirəsinə həsr edilmiş Sərbəst güləş üzrə Respublika turniri keçirildi.  I yer 1, III yer 3. Yevlax
114. 16-25 iyun 2016 Şahmat üzrə açıq rayon birinciliyi. I yer 1, II yer 1 III yer 1 Göyçay
115.  14-15 iyun 2016  Milli Qurtuluş gününə həsr edilmiş  kiçik yaşlı yeniyetmələrin Sərbəst güləş üzrə açıq rayon birinciliyi keçirildi. I yer 4, II yer 5, III yer 3. Göyçay
116. 10-12  iyun 2016   SSRİ idman ustası  Böyükaga Quliyevin xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi üzrə Respublika turniri . I yer 6, II yer 7, III yer 10. Göyçay
117.  06-07 iyul 2016    Əməkdar məşqçi F. Məmmədovun  xatirəsinə həsr edilmiş Respublika turniri keçirildi.  I yer 1, II yer 2, III yer 4. Gəncə
118. 29-31 iyul 2016. Əməkdar məşqçi   SSRİ idman xadimi  İsmayıl Çöpçüyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Yunan- Roma güləşi üzrə Respublika turniri keçirildi. I yer 1, II yer 1.
119. 31 iyul 2016  Taekvando üzrə uşaqlar arasında Göyçay açıq birinciliyi keçirildi. I yer 8, II yer 7, III yer 13 Göyçay
120. 13-14 avqust 2016  Yunan- Roma güləşi üzrə uşaqlar arasında UGİM-nin qruplar arası birinciliyi. I yer 10, II yer 10, III yer 16 Göyçay
121.  27-28 avqust 2016    Milli idman oyunu olan Nərd üzrə rayon birinciliyi. I yer 1, II yer 1, III yer 1. Göyçay
122. 30 sentyabr-03 oktyabr  2016  Taekvando üzrə Koreya Səfirliyinin Kuboku uğrunda birincilik keçirildi. I yer 1, II yer 1. Quba
123. 08-09 oktyabr 2016 CÜDO üzrə Göyçay açıq birinciliyi keçirildi  I yer 1, II yer 5, III yer 8. Göyçay
124. 15-16 oktyabr 2016 CÜDO üzrə katetlər arasında zona yarışı.  II yer 1, III yer 2. Bərdə.
125.  26-29 noyabr 2016  Taekvando üzrə yeniyetmələr arasında X Respublika oyunlarının Final mərhələsi. I yer 3, II yer 1. Tovuz
126. 26-27 noyabr 2016    Dirçəliş gününə həsr olunmuş  Kikboksinq üzrə Respublik aturniri. I yer 4, II yer 1, III yer 2. İmişlı
127. 17-18 dekabr 2016  Həmrəylik günə həsr CÜDO üzrə Goranboy rayon açıq birinciliyi. I yer1, II yer 1 , III yer 2. Goranboy
128. 04-06 dekbar 2016  Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında Yunan- Roma güləşi üzrə Respublika turniri. II yer 2. Masallı.
129.   17-21 yanvar 2017  Taekvando üzrə gənclər və böyüklər arasında ölkə birinciliyi keçirildi.  I yer 1, III yer 4. Bakı
130. 14-15 yanvar 2017  Müşvüq İsayevin xatirəsinə Həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnir. II yer1, III yer 1. Bakı
131. 22 yanvar 2017  CÜDO üzrə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə açıq şəhər birinciliyi. I yer 3, II yer 1,III yer 1. Mingəçevir
132.07-11 fevral 2017 Taekvando üzrə klublar arası Avropa çempionatı.  II yer 1, III yer 1. Türkiyə.
133. 02-07 mart 2017   SSRİ idman ustası  Surakama  Asiyakomovun xatirəsinə həsr olunmuş Yunan- Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnir. II yer 1 Mahaçqala
134. 04-05 mart 2017   Karate-DO idman növü üzrə Azərbaycan çempionatı Iyer 1, II yer 1, III yer 1. Bakı
135. 31 mart-02 aprel 2017   Yunan- Roma güləşi üzrə yeniyetmələr arasında benəlxalq turnir. I yer 3, II yer 1, III yer 1. Rostov
136. 03-05 aprel 2017  IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına həsr olunmuş  BOKS üzrə birincilik. II yer 1, III yer 3. Balakən
137. 08-11 aprel 2017  XI Respublika Oyunlarının Proqramına daxil olan yeniyetmələr arasında Yunan – Roma güləşi üzrə zona birinciliyi  I yer 1, II yer 1, III yer 4 . Göyçay
138 19-21 aprel 2017   E. Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş Yunan- Roma güləşi üzrə Respublika turniri.I yer 3, II yer 4, III yer  5. Göyçay
139. 25 aprel-02 may 2017 Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş Şahmat üzrə Respublika turniri. I yer 1, II yer 2. Bakı
140. 26-29 aprel 2017   Preziden Kuboku uğrunda beynəlxalq Taekvando yarışı I yer 1.  Yunanstan.
141. 07 may  2017 Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş CÜDO üzrə birinciliyi. I yer 4, II yer 1,  Ağdaş
142. 29 may 2017  Respublika gününə həsr olunmuş CÜDO üzrə Respublika turniri I yer 3, II yer 1, III yer 1. Şamaxı.
143. 11 iyun 2017 Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş  CÜDO üzrə açıq birincilik. I yer 1, II yer 1, III yer 2. Bərdə
144.  19-20 iyun 2017  BÜDO Döyüş Növləri üzrə açıq birincilik. I yer 5. II yer 3. Ucar
145.  24-26 iyun 2017   Azərbaycan Respublikası Silahlı  Qüvvələr gününə həsr olunmuş  açıq  rayon birinciliyi  I yer  3, II yer 4, III yer 6. Göyçay
146. 10-21 iyun 2017  Şahmat üzrə Avropa birinciliyi.  III yer 1,  V yer 1. Monteneqro
147. 16-17 iyul  2017  Yunan- Roma güləşi üzrə beynəlxalq turnir. III yer 1. Gürcüstan
148. 21-23 iyul 2017  Ümid Kuboku uğrunda Taekvando üzrə beynəlxalq turnir. I yer 1, II yer 2, III yer 1. Quba
149. 13-23 iyul 2017 16 yaşadək yeniyetmələr arasında Şahmat üzrə Respublika Olimpiyadası. III yer 2, V yer 1. Astara